Energie-Blog

André Jurres

Ook België is aanwezig in Kopenhagen, als een van de meest geïndustrialiseerde landen in de wereld per vierkante kilometer is onze opdracht niet eenvoudig.  De oplossingen in ons land zijn niet voor de hand liggend zonder onze welvaart aan te tasten.  Als u weet dat alleen al de tien grootste elektriciteitsgebruikers goed zijn voor 20% van ons totale elektriciteitsverbruik dan weet u direct dat onze industrie massale hoeveelheden energie nodig heeft(1500 bedrijven verbruiken de helft van ons ganse energieverbruik in België).  Premier Leterme sprak van een impact voor de burger de komende jaren door de komende akkoorden die in Kopenhagen gaan afgesloten worden en hij heeft gelijk.  Eén bedenking, de ganse bevolking gebruikt voor zijn privé energieverbruik(exclusief transport) ongeveer 20% van de opgewekte elektriciteit en een derde van het gasverbruik.  Al de rest wordt dus gebruikt door onze bedrijven die deels voor de eigen bevolking produceren en deels voor de export. Indien we dus een wezenlijke daling willen krijgen van onze energievoetafdruk dan zullen we gewoon minder moeten gaan consumeren. Dat hier volledig wordt aan voorbijgegaan is verbazend te noemen. Het is zelfs weinig waarschijnlijk te noemen dat men niet weet dat hier de echte sleutel ligt(en een van de weinige haalbare met een nog steeds groeiende wereldbevolking) maar men zal automatisch de groei gaan remmen als men nieuwe klimaatakkoorden gaat maken. De verwachte groei van minstens 13% van onze energiebehoefte(in Europa alleen en de komende tien jaar) staat namelijk haaks tegenover de klimaatobjectieven. Het wordt interessant om te zien hoe de wijzen der aarde dit gaan verklaren en oplossen. De verwachte impact voor onszelf moet u vooral lezen in een grote stijging van de energiekost en dat is positief. Het is een van de weinige haalbare maatregelen om het energieverbruik daadwerkelijk te laten dalen. Positief van een drastische stijging van de energiekost is het effect dat dit zal hebben op de investeringen in duurzame energieproductie. Bij een energieprijs die verdriedubbeld heeft men voor windenergie bijvoorbeeld geen subsidie meer nodig!  Het is af te wachten of onze politici dergelijke boodschap durven te brengen als een van de motoren achter het halen van de toekomstige Kopenhagen objectieven.