Energie-Blog

André Jurres

Deze week werden we nogmaals geconfronteerd met het feit dat onze energieprijs op de hoogte staat van Cyprus en Ierland(lees de hoogste van Europa). Twee eilanden waar iedereen natuurlijk weet dat de energievoorziening voor relatief kleine eilanden vele malen duurder is dan bij ons.  Er is al veel geschreven over het gebrek aan concurrentie als de grote schuldige en dat is waar, maar slechts ten dele.  Als overheid moet je ook het voorbeeld geven en ten tweede krachtdadig optreden om de markten te dwingen competitief te zijn.  Dat onze netwerktarieven belachelijk hoog zijn weten we nu wel stilaan, dat we niet genieten van lage elektriciteitsprijzen ondanks de afgeschreven productiecentrales weten we ook al.  Allemaal duidelijk aanwijsbare redenen waarom onze energieprijs in de top zit van Europa.  Daar ikzelf in twee landen werk en woon kan ik echter ook vaststellen dat het probleem breder is.  Onze nutsvoorzieningen zijn algemeen fors hoger, of het nu elektriciteit, gas, internet of mobiel(en vast) bellen is we zitten in de top.  Is de enige reden dat er te weinig concurrentie is, neen!  Als ik bijvoorbeeld mobiel bellen neem en ik vergelijk met Nederland dan zijn daar zeker niet meer aanbieders, de aanbieders die er zijn proberen wel een echte concurrentie op gang te houden.  Men begrijpt bij de beleidsmakers blijkbaar niet dat regelgeving ook ondersteunend moet zijn om de concurrentie te verzekeren en niet alleen te kijken naar het aantal aanbieders.  Zorg er bijvoorbeeld voor dat de aanbieders met gelijke wapens kunnen strijden.  In België bijvoorbeeld is Base vijf jaar later moeten beginnen dan de anderen, hiermee zorg je automatisch voor marktverstoring.  Als een dergelijke partij dan op de markt komt moet je deze beschermen(en helpen) om snel een evenwaardig marktaandeel te krijgen in alle marktsegmenten(zakelijk en privé).  In de energiemarkt is eigenlijk dezelfde fout gemaakt, men heeft de markt op een bepaalde open verklaard en vervolgens de nieuwkomers aan hun lot overgelaten. Is het te laat? Nee, dat is het nooit maar men zal de regelgevers meer slagkracht moeten geven en wellicht ook nieuw bloed moeten injecteren.  Bij de federale regulator in telecom, zijnde het BIPT, gaat men nu kiezen voor een nieuw management, hopelijk vergeet men niet ook meer bevoegdheden mee te geven zodat men een aantal nieuwe krachtlijnen kan invoeren.  Eén daarvan moet eigenlijk zijn dat het kabelnetwerk van o.a. Telenet aan derden moet worden opengesteld.  Als ik zie dat mijn Internetabonnement in Nederland de helft kost en de snelheid niet merkbaar anders is dan is meer concurrentie hier echt dringend.  In onze energiemarkt zijn er geen korte termijn oplossingen meer, men zal terug naar het tekenbord moeten en ervoor zorgen dat alle nieuwe investeringen in productie door nieuwe marktpartijen gebeuren en tegelijkertijd deze beschermen tegen de dominante marktpartij(en)(met hun afgeschreven centrales)